Ajankohtaista

Kevät 2020 – osa 2

Koronakevään etätyöhön on nyt sopeuduttu kolmisen viikkoa ja työvälineet toimivat sujuvasti, voidaan taas palata niihin työterveysjohtamisen rutiineihin, jotka tilikausien päättymisen jälkeen ovat pöydällä. 

Työterveyshuollon Kelakorvaushakemuksen jättämisen yhteydessä on hyvä katsoa taaksepäin mennyttä vuotta ja arvioida yhteistyötä työterveyshuollon palveluntarjoajaan liittyen:
– onko tavoitteet asetettu asiakasyrityksen näkökulmasta liiketoimintaa tukien? kyllä / ei
– onko saavutettu asetetut tavoitteet? kyllä / ei
– onko saavutetut tavoitteet mitattavissa tai mittaroitu? kyllä / ei
– onko yhteistyö sujuvaa? kyllä / ei

Hyviä vähimmäismittareita ovat mm. koettu tyytyväisyys saatuun palveluun (toteutus esim. kyselyllä), yhteistyön syvyys ja asiakkuuden kehittäminen (sovitut tapaamiset), sekä itsestään selvät sairauspoissaolokehitys ja työterveyshuollon kustannukset (prosentteja ja euroja). 
Jos ylläolevien tavoitteiden asetannassa on ”ei” vastauksia, kannattaa asiaa katsoa tarkemmin.

Muuttuvat tilanteet (yt:t, lomautukset, rekrytoinnit) yrityksessä usein vaativat työterveyshuollon palvelusopimuksen päivittämistä sekä analysointia mikä on viisasta työkykyjohtamista. 

Sparraan mielelläni edellä mainituissa asioissa etänä – ota yhteyttä!

#procurement #healthcare #työterveys

Kevät 2020 – osa 1

Poikkeuksellinen kevät 2020 – miten huolehtia henkilöstön työkyvystä kun kassa on kovilla?

Meidän työ Crescendossa on ratkaista asiakkaiden työterveysyhteistyön ongelmakohtia, parantaa työkykyriskien hallintaa sekä auttaa yrityksiä säästämään työterveyshuollon kustannuksissa ts. autamme kilpailutuksissa – näitä on mahdollista tehdä myös etäyhteyksien kautta. 

Etäyhteydet mahdollistavat palvelut koko Suomeen, jos Sinun yrityksessä pöydällä on kohonneet työterveyshuollon kustannukset, hähmäinen ja epäselvä yhteistyö palveluntarjoajan kanssa niin laita viestiä ja lähdetään ratkomaan ongelmia. 

*****

We at Crescendo support our customers CFO’s and HR in solving problems in cooperation and procurement of Finnish occupational healthcare services. As we work from Metropolitan Helsinki area services and consultations can be done throughout Finland remotely by using digital tools. If you are struggling with understanding the Finnish occupational health care system or planning to re-evaluate your service provider – let us help you.