Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuollon kilpailuttamisessa Crescendon ehdoton vahvuus on taustamme – olemme Valviran rekisteröimiä työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita ja olemme tehneet työterveyspalveluiden kehittämistä, konseptointia sekä myyntiä pk- ja suuryrityksille. Crescendon toimitusjohtaja Johanna Jussila on aiemmin johtanut yksityisen lääkäriasemaketjun työterveyshuollon avainasiakaspäällikkötiimiä ja nykyasiakasmyyntiä ja tuo osaamisensa nyt asiakkaan käyttöön työterveyden ostoprosessiin.

Crescendon toteuttama kilpailutusprosessi on vaiheistettu yhdestä viiteen vaiheeseen. Lähtötilanne on nykytilan analyysi, jossa arvioidaan kilpailutuksen tarve sekä asetetaan tavoitteet kilpailutukselle. Seuraavissa vaiheissa toteutetaan kilpailutuksen käynnistäminen ja tarjousprosessi, saatujen tarjousten analyysi, sopimusneuvotteluissa tukeminen sekä asiakkaasta huolehtiminen vielä saavutetun lopputuloksen jälkeen ja varmistetaan sujuva yhteistyö palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

Crescendon toteuttamissa työterveyshuollon kilpailutuksissa säästöä asiakkaille on tullut 10-25% työterveyshuollon vuosikustannuksista riippuen sopimuksen laajuudesta, palvelutasosta ja yrityksen kokoluokasta lisäksi asiakasyrityksen sisäinen ymmärrys työterveys- ja työkykyasioista on parantunut prosessin aikana.

Jos työterveyspalvelujen kilpailuttaminen on ajankohtaista – ota yhteyttä: asiakaspalvelu@crescendo.fi