Ratkaisuja asiakkaillemme

Jokainen yritys on erilainen

Asiakasyrityksemme toimivat eri toimialoilla, ovat eri kokoisia, eri taustoilla ja jokaisella on erilainen henkilöstörakenne sekä erilaiset liiketoiminnan tai työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeet, koska toimintamme ydin on luottamuksellisuus kerromme caseja ja ratkaisuja – emme tuota yrityslogolistaa.

Asiakascase 1

Työterveyshuollon nykytilan selvitys ja kilpailutukseen valmistautuminen

Monikansallinen kuljetus- ja logistiikka-alan yritys, jossa 230 työntekijää Suomessa. Yrityksen liikevaihto 160M€

Haaste: Korkeat työterveyshuollon kustannukset ja yleinen tyytymättömyys yhteistyöhön työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa

Ratkaisu: Talousjohtajan ja HR-johtajan tuki. Työterveyshuollon nykytilan analyysi, avainhenkilöiden haastattelut ja kilpailutuksen valmistelut ja tapaamiset nykyisen palveluntarjoajan kanssa.

Tulos: Työterveysyhteistyön kehittäminen nykyisen palveluntarjoajan kanssa ja sopimuksen päivittäminen. Työterveyshuollon kustannukset laskivat 17%, toimiva yhteistyömalli käytössä.

Asiakascase 2

HR Business Partner

Perheyritys, jossa omistajayrittäjät ja 17 työntekijää. Yrityksen liikevaihto 2,5M€

Haaste: Epäselvät tai puuttuvat HR-prosessit, tyytymättömyys työyhteisössä ”viesti ei kulje”

Ratkaisu: HR Business Partner palvelu, sisältäen:

  • Toimitusjohtajan ja omistajayrittäjien coaching
  • Työterveyshuollon nykytilan arviointi
  • Työsuhteen elinkaaren rakentaminen
    • Rekrytointiprosessin ja rekrytoinnin sparraus
    • Kehitys- ja tavoitekeskustelujen sparraus
    • Työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat
  • Palkitsemismallin kehittäminen

Tulos: Yritykseen luotu ja viety käytäntöön HR-prosesseja, parannettu vuorovaikutusta ja yhteistyötä yrityksessä.

Asiakascase 3

HR Business Partner konsultointi

Start-up, co-founderit ja 23 työntekijää, Yrityksen liikevaihto: tappiollinen (toistaiseksi)

Haaste: nopea kasvu, ” työhyvinvointi ei kuulu kenenkään tontille, pitäisi hoitaa kuntoon näitä lakisääteisiä asioita – mitä kaikkea ne on?”

Ratkaisu: HR:n ja työhyvinvointiprosessien konsultointi, työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen, työsuojeluohjelman rungon luominen, Co-founderien coaching.

Tulos: Yritykseen luotu ja viety käytäntöön HR-prosesseja, järjestetty työterveyshuolto

Asiakascase 4

Työhyvinvointiohjelma ja ryhmävalmennus fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville

Perheyritys, jossa omistajayrittäjä ja 3 työntekijää. Yrityksen liikevaihto 0,4M€

Haaste: lisääntyneet sairauspoissaolot ja vaihtuvat työntekijät.

Ratkaisu: työhyvinvointia ja fyysistä jaksamista tukeva valmennusohjelma, Firstbeat Hyvinvointianalyysi ja työterveyshuollon järjestäminen

Tulos: vähentyneet sairauspoissaolot, koettu palautuminen työstä parantunut ja työtyytyväisyys lisääntynyt.

 

Haluatko kuulla lisää asiakastarinoitamme tai kuulla miten voimme sinua auttaa onnistumaan? Ota yhteyttä asiakaspalvelu@crescendo.fi