Johdon ja esimiesten valmennus

Crescendo toteuttaa eri pituisia yksilö- ja ryhmävalmennuksia yrityksissä, lyhyistä puolen päivän työhyvinvointityöpajoista pidempi kestoisiin esimiestyön, yrityskulttuurin, strategian tai muutoksen tukemisen valmennuksiin ja johdon sparraukseen.

Valmennusten ja työpajojen kohderyhminä ovat yrityksen johto, esimiehet sekä tiimipäälliköt. Valmennuksissa ja työpajoissa pureudutaan tuoreella otteella sekä nykyaikaisilla menetelmillä esim. esimiestyöhön, työhyvinvoinnin kehittämiseen tai kulttuurimuutoksen jalkauttamiseen yksilön ja organisaation kannalta. Valmennusten ja työpajojen tavoitteena ja lopputuloksena on löytää työkalut ja menetelmät, joilla voidaan luoda toimiva työhyvinvointistrategia tai konkreettiset toimenpiteet strategian jalkauttamiseen tai halutun yrityskulttuurin eteenpäin viemiseen.

Koulutukset ja valmennukset räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksissa on lähtötilanteen kartoitus (esim. kysely) tai hyödynnetään yrityksen omaa työhyvinvointikyselyä, joka antaa pohjan vaikuttavalle valmennukselle. Vaikuttavuuden ja mitattavuuden varmistamiseksi valmennuksen lopuksi voidaan toteuttaa seurantakysely.

Valmennusten yhteydessä voidaan tehdä myös Firstbeat Hyvinvointianalyysi osallistujille tukemaan oman hyvinvoinnin johtamista.

Muutamia esimerkkejä toteutetuista valmennuksista:

 • Muutosjohtaminen: Esimiehen hyvinvointi – Miten johtaa muutosta tiimissäni?
 • Muutosjohtaminen: Esimies – Miten valmennan tiimiäni muutoksessa?
 • Muutosjohtaminen: Esimiehen aakkoset muutoksessa?
 • Esimiestyö: Hankala tilanne – miten ottaa puheeksi?
 • Esimiestyö: Varhainen välittäminen
 • Kulttuurin muutos: Strategiamme on muuttunut – miten kaikki mukaan puhaltamaan yhteen hiileen?
 • Kulttuurin muutos: Heikot tulokset työilmapiirikyselyssä – miten tästä eteenpäin?
 • Työyhteisön kehittäminen: Muuttuva työ – mitä meiltä odotetaan?
 • Työhyvinvointia esimiehille ja tiiminvetäjille:
  • Mitä on työhyvinvointi ja miten siihen voi vaikuttaa?
  • Mitä se työhyvinvointi oikein on ja miksi siitä puhutaan työpaikalla?
  • Mitä sitten työkyky on ja miten se eroaa työhyvinvoinnista ja miksi sitä halutaan johtaa?
  • Miten voin vaikuttaa työhyvinvointiin omalla toiminnallani?

Jos jokin aihepiiri kiinnostaa – älä epäröi ottaa yhteyttä, katsotaan voimmeko auttaa: asiakaspalvelu@crescendo.fi