Kevät 2020 – osa 2

Koronakevään etätyöhön on nyt sopeuduttu kolmisen viikkoa ja työvälineet toimivat sujuvasti, voidaan taas palata niihin työterveysjohtamisen rutiineihin, jotka tilikausien päättymisen jälkeen ovat pöydällä. 

Työterveyshuollon Kelakorvaushakemuksen jättämisen yhteydessä on hyvä katsoa taaksepäin mennyttä vuotta ja arvioida yhteistyötä työterveyshuollon palveluntarjoajaan liittyen:
– onko tavoitteet asetettu asiakasyrityksen näkökulmasta liiketoimintaa tukien? kyllä / ei
– onko saavutettu asetetut tavoitteet? kyllä / ei
– onko saavutetut tavoitteet mitattavissa tai mittaroitu? kyllä / ei
– onko yhteistyö sujuvaa? kyllä / ei

Hyviä vähimmäismittareita ovat mm. koettu tyytyväisyys saatuun palveluun (toteutus esim. kyselyllä), yhteistyön syvyys ja asiakkuuden kehittäminen (sovitut tapaamiset), sekä itsestään selvät sairauspoissaolokehitys ja työterveyshuollon kustannukset (prosentteja ja euroja). 
Jos ylläolevien tavoitteiden asetannassa on ”ei” vastauksia, kannattaa asiaa katsoa tarkemmin.

Muuttuvat tilanteet (yt:t, lomautukset, rekrytoinnit) yrityksessä usein vaativat työterveyshuollon palvelusopimuksen päivittämistä sekä analysointia mikä on viisasta työkykyjohtamista. 

Sparraan mielelläni edellä mainituissa asioissa etänä – ota yhteyttä!

#procurement #healthcare #työterveys